Екип

проф. Валентин Мутафчиев

ортодонт

проф. Валентин Мутафчиев

Проф. Валентин Мутафчиев е специалист-ортодонт с над 45-годишен опит и един от пионерите в прилагането на съвременните ортодонтски апарати и подходи в България. Той е доайенът на клиниката и създател на традициите в нея.

За себе си споделя, че обича да пътува, да чете и да бъде със семейството си. Другите го определят като много ерудиран, енергичен и духовит човек. Любимата му максима е “Вода, която тече, сама намира път".

Професионална квалификация:

 • защитава хабилитационен труд за професор "Лингвална пластинка - елементи, планиране, действие, контрол" към Стоматологичен факултет, София през 1996 г.;
 • специализира Ортодонтия при професор J.P. Joho, Стоматологичен факултет, Женева през 1994 г.;
 • защитава докторска дисертация "Изследване върху диастемата между постоянни и централни резци - етиология и промени в смесено съзъбие" към Стоматологичен факултет, София през 1982 г.;
 • специализира Ортодонтия в Институт по стоматология - Salpertiere, Paris, Франция през 1979 – 1980 г.;
 • придобива специалност Ортопедична стоматология с ортодонтия към Стоматологичен факултет, София през 1973 г.;
 • завършва Стоматологичен факултет, София през 1968 г.

Професионален опит като практикуващ ортодонт:

 • практикуващ лекар по дентална медицина и ортодонт над 40 години:
 • Клиника ВАЛОР от 2004 г.;
 • Стоматологичен факултет, София от 1971 г.;
 • Регионална поликлиника, гр. Габрово - 1971 г.;
 • практика като стоматолог в гр. Плачковци от 1968 г. до 1971 г.

Професионален опит като ръководител:

 • Ръководител на катедрата по ортодонтия на Стоматологичен факултет, София, от 1992 до 2007 г.;
 • Заместник-декан от 1990 до 1994 г. и от 1999 до 2003 г.;
 • Професор към катедрата по ортодонтия на Стоматологичен факултет, София, от 1999 г.;
 • Доцент към катедрата по ортодонтия на Стоматологичен факултет, София, от 1987 до 1999 г.;
 • Асистент към катедрата по ортопедична стоматология с ортодонтия на Стоматологичен факултет, София, от 1971 до 1987 г.

Професионален опит като преподавател:

 • Катедра Ортодонтия, Стоматологичен факултет, София:
 • обучение на студенти – лекции, семинари, практически упражнения;
 • обучение на специализанти – лекции, демонстрации, семинари, практически упражнения;
 • основни курсове по ортодонтия и детска стоматология;
 • краткотрайни квалификационни курсове по диагностика и лечение на ЗЧДА.
 • водещ на курсове-семинари по темите:
 • Фиксирана техника;
 • Лингвална пластинка;
 • Екстраорални апарати;
 • Биомеханика в ортодонтията;
 • Активатор;
 • Рентгенови методи, прилагани за диагностика на зъбно-челюстни деформации;
 • Оценка и контрол на ортодонтското лечение.

Участие на професионални събития с презентации:

 • Участие с 65 доклада на 25 международни срещи – Белгия, Италия, Румъния, Гърция, Дания, Германия, Франция, Ливан, Чехия.

Публикации и книги:

 • над 80 публикации; 10 от тях в чужди списания;
 • книги:
 • Мутафчиев, В.,"Оптимизиране на ортодонтското лечение", Богити, София, 2017
 • Мутафчиев, В., "Лингвална пластинка за лечение на зъбно-алвеоларни отклонения в отделната зъбна дъга", Валдекс, София, 2014,
 • Мутафчиев, В., Хранов, Л., Мутафчиев, А., “Психологически проблеми и подходи в ортодонтията”, СОФИ-Р, София, 2008 г., 120 стр.;
 • Мутафчиев, В., Крумова, В., Йорданов, В., "Ортодонтия за общопрактикуващия стоматолог", НЕМЕЗИДА ЕООД, София, 2003 г., 495 стр.;
 • Мутафчиев, В., "Лингвална пластинка", НЕМЕЗИДА ЕООД, София, 1997 г., 136 стр.;
 • Гешева, Н., Мутафчиев, В., "Профилактика на зъбно-челюстни деформации", Медицина и физкултура, София, 1981 г., 163 стр.;
 • Декова, Л., Мутафчиев, В., Крумова, В., Настев, П., "Ръководство за практически упражнения по ортодонтия", 1992 г., 110 стр.;
 • Пеев, Т., Мутафчиев, В., "Зъбни протези и ортодонтски апарати", Медицина и физкултура, София, 1993 г., 392 стр.;
 • Декова, Л., Мутафчиев, В., Крумова, В., "Атлас по ортодонтска профилактика", Медицина и физкултура, София, 1999 г., 187 стр.

Изобретения и рационализации:

 • 5 изобретения;
 • 25 рационализации.

Членство и отговорности в български и международни организации:

 • председател на Българско Ортодонтско Общество от 1991 до 2007 г.;
 • член на EOS (Европейско Ортодонтско Общество);
 • съосновател и член на Световната Ортодонтска Федерация (WFO);
 • съосновател, член и вице-президент ( 2001-2003 г.) на FEO (Европейска Ортодонтска Федерация);
 • титулярен член на SFODF (Френско Ортодонтско Общество);
 • член на Academie Pierre Fauchard;
 • участник в PECO project, EURO-QUAL, BIOMED (Качество на ортодонтска помощ в Европа);
 • главен редактор на сп. "Ортодонтски преглед" – издание на Българското Ортодонтско Общество (1999-2010 г.);
 • участие в две български и две чуждестранни редколегии.