Случаи

14-годишен пациент с тежка дистална и дълбока оклузия