Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Случай на месеца

25-годишна жена с дистална оклузия

25-годишна пациентка с медиализирани горни леви странични зъби и дистална оклузия вляво, водещи до отклонена вдясно горна инцизивна точка. Това налага едностранното дистализиране на горните странични зъби за корекция на оклузията, осъществено с микроимплант. Лечението беше проведено от д-р Гаврилов и продължи 3 години.

Ранно лечение

Струпване (липса на място за пробив на зъбите)

Виж всички (6 видеа)

Дистална захапка

Виж всички (3 видеа)

Дълбока захапка

Виж всички (4 видеа)

Лечение при подрастващи

Възрастова ортодонтия

Комбинирани лечения