Услуги

Комбинирано лечение

Ортодонтското лечение е важна част от комплексното стоматологично лечение, особено при възрастни пациенти. Комплексно стоматологично лечение обикновено се налага в случаи на:

  • липсващи или извадени зъби;
  • зъби, чието положение не позволява протезиране;
  • силно разрушени зъби;
  • периодонтални проблеми;
  • несъответствие в съотношенията на челюстите, което не може да се коригира само чрез ортодонтска намеса;
  • цепки в устната кухина /заешка устна, вълча уста/.
При комплексното стоматологично лечение от изключителна важност е наличието на цялостен план за постигането на желания краен резултат, както и добрата комуникация между отделните специалисти, участващи в процеса на лечение. Този план може да бъде иницииран от специалиста-ортодонт, както и от стоматолога-хирург, пародонтолога, протетика или лекуващия стоматолог. Следващата стъпка е да се определи екипът от лекуващи специалисти, след което, при съвместно обсъждане между тях, се изготвя общия окончателен план.
Клиника ВАЛОР е изградила взаимоотношения с водещи специалисти, с чието съдействие извършва комплексно стоматологично лечение. Пациентът може да бъде насочен към конкретен специалист (стоматолог, пародонтолог, протетик, стоматолог-хирург), в случай че няма към кого конкретно да се обърне, или ако предпочита да се довери на тези, с които работи Клиниката. В противен случай, Клиниката с готовност работи с колегите, които е избрал пациентът, особено ако те самите са склонни да вземат отношение по въпроса за цялостния план на неговото лечение.

Допълнителна информация

Необходимостта от комплексно лечение е възможно да се установи и обсъди още по време на първоначалния преглед (консултация) в Клиника ВАЛОР. Ако смятате, че се нуждаете от такова лечение или желаете да проверите дали това е така, моля, свържете се с нас, за да договорим час за консултация.