Цени

Цени за лечение в клиника Валор

Цени за лечение без фиксирана техника /подготовка на горна, долна зъбни дъги и корекция на оклузията/.

Посочените по-долу суми са окончателни и върху тях не се начислява допълнително ДДС.

Първичен преглед (консултация) 80 лв.
Диагностика и план на лечение (отпечатъци, ортопантомография и телерентгенография, фотоснимки, анализ на модели, лечебен и финансов план). Включва се в общата сума при започване на лечението. 380 лв.
Лечение без фиксирана техника (подготовка на горна, долна зъбни дъги и корекция на оклузията) 1800-4200 лв.
    - Начална вноска при започване на лечение 500 лв.
Ретенция след завършване на лечението
    - Всеки ретенционен апарат след завършване на  лечението 135 лв.
Допълнителни дейности
     - Подмяна на счупен, деформиран или изгубен снемаем апарат 140 лв.
     - Дигитална рентгенография 30 лв.

Цени за лечение с фиксирана техника

Посочените по-долу суми са окончателни и върху тях не се начислява допълнително ДДС.

Първичен преглед (консултация) 80 лв.
Диагностика и план на лечение (отпечатъци, ортопантомография и телерентгенография, фотоснимки, анализ на модели, лечебен и финансов план). Включва се в общата сума при започване на лечението.
380 лв.
Лечение, включващо и фиксирана техника (брекети): 6900-14200 лв.
    - Подреждане на зъбни дъги 6900-9200 лв.
     - При усложнено или двуфазово лечение (при завършена първа фаза, заплатената за нея сума се приспада от актуалната цена за двуфазово лечение) 8200-14200 лв.
     - Начална вноска при започване на лечение 1500 лв.
Ретенция след завършване на лечението (за пациенти на клиниката):  
    - Всеки ретенционен апарат след завършване на  лечението 270 лв.*
       * през първите 2 г. от завършването на лечението всички наши пациенти ползват 50% отстъпка от цената на ретенционните апарати!
    - Всеки контролен преглед в ретенционния период 20 лв.
Опции по желание на пациента (при съобразяване с лечебния план)
     - Лечение с естетични брекети - допълнително за всяка зъбна дъга +1000 лв.
     - Лечение с индивидуално изработени лингвални брекети Incognito- допълнително +7000 лв.
Допълнителни дейности
     - Подготовка и поставяне на допълнителен лечебен или ретенционен ортодонтски апарат 270-540 лв.
     - Подмяна на счупен, деформиран или изгубен снемаем апарат 140 лв
     - Фиксиране на свален или отлепен ретайнер 140 лв
    - Поставяне микроимплант 300 лв.
    - Наложително почистване на зъбен камък 120 лв
    - Лечение на темпоро-мандибуларна дисфункция +3000 лв
    - Дигитална рентгенография
30 лв.

Цени на лечение със системата Invisalign.

Посочените по-долу суми са окончателни и върху тях не се начислява допълнително ДДС.

Лечение в двете зъбни дъги 9000-13000 лв.
Лечение в една зъбна дъга 5500 лв.
Лечение в т.нар. "социална шестица" в горна и долна зъбна дъга 5000-8000 лв.
Лечение в т.нар. "социална шестица" само в една зъбна дъга 3000-4000 лв.