Услуги

Диагностика и план на лечение

Необходимо е да се извърши цялостна диагностика на всеки конкретен случай, за да се изготви план на лечение и да се определят прецизно параметрите на ортодонтската намеса, например:

 • възможни подходи;
 • препоръчително начало и очаквана продължителност;
 • необходима апаратура.

Стандартно, диагностиката при нас продължава между 1/2 и 1 час и включва:

 • направа на интра- и екстраорални фотоснимки;
 • извършване на необходимите образни изследвания, които обикновено включват ортопантомография и телерентгенография;
 • установяване на данни за възможни здравни, поведенчески и наследствени фактори, оказващи влияние върху развитието на зъбно-челюстната деформация и/или аномалия;
 • взимане на отпечатъци от двете зъбни дъги с цел изготвяне на модели за диагностика.

След обработка на събраните данни и техния анализ, се изготвят цялостен лечебен и финансов план, съдържащи:

 • възможните лечебни подходи за решаване на проблемите, включително необходимата апаратура;
 • преимуществата, ограниченията и недостатъците на конкретния лечебен подход;
 • предполагаемата продължителност за провеждане на лечението;
 • цена на лечението и финансови взаимоотношения.

Допълнителна информация

За да запишете час за диагностика, е достатъчно да се свържете с нас и да договорите взаимно удобно за вас и клиниката време..

Цената на диагностиката и изготвянето на план на лечение можете да намерите в секция "Цени".

Важно е да се отбележи, че диагностиката и планът за лечение следва да се осъществят скоро преди началото на лечението, затова насроченото посещение трябва да отговаря както на възможността на клиниката да поеме случая на пациента, така и на неговата готовност да стартира процеса на лечение. При избора на дата определяща е и евентуалната необходимост от предварителна подготовка при стоматолог, пародонтолог или хирург..

Възможно е след процеса на диагностика и обсъждането на плана, пациентът да избере друг специалист-ортодонт или да отложи стартирането на лечението. Ако пациентът поиска да получи своята документация, създадена до момента (снимков материал, рентгенографии, модели, лечебен план и т.н.), тя му бива предадена в подходящ вид и на удобен носител.

В случай, че за провеждане на лечението е избрана Клиника ВАЛОР, се насрочва първа среща за започване на цялостното ортодонтско лечение..