Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Дълбока захапка

8-годишно момиче с дълбока и дистална оклузия

Диагнозата на пациентката беше горночелюстна ретрузия; медиализирани горни странични зъби; дистална оклузия; кръстосана оклузия 22/33; дълбока оклузия. Лечението бе проведено с пластинки за решаване на кръстосаната оклузия и тренер за корекция на дълбоката и дистална оклузия. Лекуващ ортодонт: проф. Валентин Мутафчиев

9-годишно момче с дълбока и дистална оклузия

Диагноза: зъбно-зъбно несъответствие с горночелюстен излишък; диастема / треми в горна и долна зъбна дъга; горночелюстна протрузия; горночелюстна компресия; дистална оклузия с 8,5 мм отстояние във фронта; дълбоко покритие. Лечението е проведено с активатор с основна цел - корекция на дълбоката оклузия. Лекуващ ортодонт: проф. В. Мутафчиев

7-годишно момиче с дълбока и дистална захапка

Дълбока и дистална оклузия с умерено струпване в двете челюсти и горночелюстна ретрузия. Лечението е проведено с горна и долна лингвални пластинки, активатор. Лекуващ ортодонт: д-р Галин Гаврилов

9-годишно момче с дълбока захапка

9-годишно момче с дълбока и дистална захапка, лекувано с тренер от д-р Галин Гаврилов.