Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Ранно лечение

Струпване (липса на място за пробив на зъбите)

Виж всички (6 видеа)

Дистална захапка

Виж всички (3 видеа)

Дълбока захапка

Виж всички (4 видеа)

Отворена захапка

Виж всички (1 видеа)

Кръстосана оклузия

Виж всички (1 видеа)

Хипо- и хиперодонтии

Виж всички (1 видеа)