Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Дистална захапка

7-годишно момиче с дистална захапка

7-годишно момиче с двучелюстна протрузия, дистална оклузия с отстояние във фронта, вследствие вреден навик за смукане на пръст. Лечението в първа фаза е проведено с горна лингвална пластинка, екстраорален апарат и активатор. Лекуващ ортодонт: д-р Александър Мутафчиев

7-годишно момиче с протрузия и диастема

7-годишно момиче с протрудирани горни резци, отстоящи от долните на 10мм и травматична дълбока оклузия с контакт на долните резци с небцето; дистална оклузия с девиация вдясно (отклонение на долната челюст вдясно), лекувана с активатор от д-р Галин Гаврилов.

8-годишно момиче със силно протрудирани горни резци

8-годишно момиче с разстояния между горните зъби поради силното им изнасяне напред, създаващо отстояние от 14мм между горните и долните резци; тежка дълбока захапка с травматичен контакт на долните резци с небцето и дистална оклузия. Лекувана с лингвални пластинки и функционален апарат от проф. Мутафчиев.