Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Възрастова ортодонтия

Дълбока захапка

Виж всички (1 видеа)

Пародонтални проблеми

Виж всички (2 видеа)

Ретенирани зъби

Виж всички (2 видеа)

Дистална захапка/Протрузия

Виж всички (2 видеа)

Отворена захапка

Виж всички (1 видеа)

Кръстосана захапка

Виж всички (1 видеа)

Девиации и отклонени средни линии

Виж всички (2 видеа)

Диастеми и треми

Виж всички (1 видеа)