Случаи

15-годишен пациент с транспозиция на канини с премолари