Екип

д-р Галин Гаврилов

ортодонт

д-р Галин Гаврилов

Д-р Галин Гаврилов е специалист-ортодонт с практика над 15 години. След завършване на тригодишната си специализация по ортодонтия, разработва самостоятелна ортодонтска практика. Като специалист се интересува силно от съвременните тенденции в лечението с фиксирана техника.

За себе си споделя, че обича да прекарва свободното си време сред природата с голямото си семейство.

Професионална квалификация:

 • придобива специалност Ортодонтия през 2008 г.;
 • специализация по Ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 2005 – 2008 г.;
 • магистратура по Дентална медицина в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 1998 - 2004 г.

Допълнителна специализация:

 • сертификационен курс за работа с алайнери - 2010
 • сертификационен курс за работа с лингвални брекети Incognito - 2013

Професионален опит:

 • специалист-ортодонт в клиника ВАЛОР от ноември 2009 г.;
 • специалист по дентална медицина в самостоятелна практика, с преобладаваща насоченост към специализирана ортодонтска дейност 2004- 2009 г.;
 • специализант по ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 2005 – 2008 г.

Професионални интереси:

 • Възрастова ортодонтия;
 • Ускорено ортодонтско лечение;
 • Приложение на микроимпланти;
 • Лечение с лингвални брекети.

Опит като обучител по професионални теми:

 • "Приложение на биомеханиката при лечение на ЗЧД (зъбно-челюстни деформации) с фиксирана техника";
 • "Фаза на нивелиране и подреждане";
 • "Интраорални ластици";
 • "Рецидив при ортодонтско лечение. Форма и големина на зъбната дъга";
 • "Комбинирано лечение с лингвална пластинка и екстраорален апарат";
 • практически занятия към курс "Рентгенови методи за диагностика на ЗЧД.";
 • практически занятия за планиране на пластинка към курс "Лингвална пластинка".
 • "Ортодонтска подготовка за постигане на оптимална червена и бяла естетика";
 • "Съвременната ортодонтия и и възможности за приложението ѝ в работата на общопрактикуващите дентални лекари".

Дипломи и отличия:

 • "Златен Хипократ", 2004 г. - отличие за изключителни академични постижения по време на магистратурата.

Членство в български и международни професионални организации:

 • Българско Ортодонтско Общество;
 • Европейска Федерация на Ортодонтите;
 • Европейско Ортодонтско Общество.

Участия в редица международни ортодонстки прояви като:

 • BCNOrtho, Barcelona, 2017 г.;
 • Conférences de Prestige avec James A. McNamara, Париж, 2016 г.;
 • Презентация на тема "Ортодонтска подготовка за оптимална бяла и червена естетика" по време на 3-я международен македонски конгрес в Охрид, 2016 г.;
 • Презентация на тема "Кога и как дългото ортодонтско лечение става кратко" по време на VII международна среща Sofia Dental Meeting в София, 2014 г.;
 • Деветдесети конгрес на Европейското ортодонтско общество, Варшава, 2014 г.;
 • Осемдесет и девети конгрес на Европейското ортодонтско общество, Рейкявик, 2013 г.;
 • презентация по време на тридесетия конгрес на руските ортодонти в Москва, 2013 г.;
 • презентация на тема "Дистализиране на странични зъби със снемаеми апарати, в комбинация с екстраорален апарат с високо теглене", съвместно с проф. Мутафчиев, по време на Втория международен конгрес на Македонското Ортодонтско Общество, 2012 г.;
 • Осемдесет и седми конгрес на Европейското Ортодонтско Общество, Истанбул, 2011 г.;
 • Втори световен конгрес по микроимпланти , Тайпей, 2010 г.